De stem van de molen / The Voice of the Windmill

By Iris van der Ende & Yvonne Freckmann

NL: 

Een draaiende molen is een vertrouwd onderdeel van het Nederlandse landschap, en toeristen komen van ver om dit beeld te aanschouwen. Maar voor het geluid van de molen moet je vervaarlijk dichtbij komen. De wieken zoeven. De molen kraakt en piept en zucht op de stuwing van de wind. Theatermaker/harpiste Iris van der Ende maakte samen met componiste Yvonne Freckmann een performance waarin de molen een stem krijgt. Aangejaagd door de wind, vervormd door de draaiende wieken en beantwoord door de harp. Intussen doet de molenaar zijn werk: hij ontketent de wieken, keert de molen op de draaiende wind, tempert of verhoogt de kracht. Want als de molen draait, is de molenaar altijd in de buurt. Hij luistert naar de wind en naar de molen. En wij luisteren deze keer mee.

EN: A turning mill is a familiar part of the Dutch landscape, and tourists come from far to see this image. But for the noise of the mill you must come terribly close to it. The wings swish. The mill creaks and squeaks and sighs in the thrust of the wind. Theater maker / harpist Iris van der Ende made a performance with composer Yvonne Freckmann in which the mill gets a voice. Hunted by the wind, distorted by the turning wings and answered by the harp. Meanwhile, the miller is doing his job: he unlocks the wings, turns the mill to face the rotating wind, tempers or increases the power. Because when the mill turns, the miller is always in the vicinity. He listens to the wind and to the mill. And we join the listening this time.

Credits
Idea, direction, composition and harp: Iris van der Ende
Composition and electronics: Yvonne Freckmann
The miller (various)
Dramaturgy: Marijn van der Jagt
Camera: Clara Rivière Visier

Met dank aan/Thanks to: Huis voor de Kunsten Limburg, Kunstsymposium Oogsten, Clemens Maassen, Mattanja Coehoorn, Millers Kees Barten, Huub Willems, Hans Lippens, Jean Delbressine, Pieter de Haan.

 

Performance history

2017 April (van Tienhovenmolen) Kunstsymposium Oogsten in Margraten, NL
2017 May (Vrouw Vennemolen) Nationale Molendag in Oud-Ade, NL
2017 August (de Beltkorenmolen) Cultura Nova Festival in Nuth, NL
2018 September (Molen De Ster) Gaudeamus Muziekweek in Utrecht, NL (*read the blog about our first visit to De Ster)